قابل توجه دانشجویان واحد تربیت بدنی خواهران


قابل توجه دانشجویان واحد تربیت بدنی خواهران
فردا دوشنبه تاریخ ۲۱ خرداد امتحانات عملی پایان ترم در سالن ورزشی نیری جوان خیابان محراب از ساعت ۸ برگزار خواهد شد.
آخرین جلسه و فرصت حضور در امتحان پایان ترم هست.
با آرزوی موفقیت برای دانشجویان