قبولی دانشجویان دانشگاه آفاق در مقاطع ارشد و دکتری


آمار دانشجویان موسسه آموزش عالی آفاق که در مقطع کارشناسی ارشد 1401 در دانشگاه دیگر قبول شدند : 76 نفر

نام دانشگاه تعداد قبولی رشته های قبولی
دانشگاه ارومیه 12 عمران، کامپیوتر-شبکه، حشره شناسی، برق، مدیریت بازرگانی، صنایع غذایی و رفتار حرکتی
پیام نور تهران و خوی 3 نفر مدیریت دولتی، حسابرسی، فلسفه آموزش
دانشگاه تبریز 2 نفر باغبانی و کامپیوتر-هوش مصنوعی
دانشگاه کرمان 1 نفر نقشه برداری-سنجش ازدور
دانشگاه زنجان 2 نفر نقشه برداری و عمران سازه آب
شهید مدنی آذربایجان 2 نفر بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه صنعتی ارومیه 2 نفر مهندسی برق و عمران سازه
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1 نفر مهندسی نقشه برداری
دانشگاه گیلان-رشت 1 نفر محیط زیست
دانشگاه محقق اردبیل 1 نفر حشره شناسی
دانشگاه هنر تبریز 1 نفر معماری اسلامی
غیر انتفاعی آذرآبادگان 2 نفر مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی
غیر انتفاعی آفاق 35 نفر بیماری شناسی ، صنایع غذایی ، مدیریت بازرگانی، حسابداری، روانشناسی عمومی و تربیتی، مهندسی مالی و مدیریت آموزشی، کامپیوتر و معماری
غیر انتفاعی کمال 3 نفر معماری و کامپیوتر شبکه
غیر انتفاعی پارسیان قزوین 1 نفر عمران-ژئوتکنیک
غیر انتفاعی سپهر دانش اصفهان 1 نفر سینما
غیر انتفاعی صبا 1 صنایع غذایی
غیر انتفاعی علم وفن 3 نفر حسابداری
غیر انتفاعی مازیار 1 نفر مهندسی پزشکی
غیر انتفاعی معماری هنر پارس تهران 1 نفر معماری

Ø      آمار دانشجویان موسسه آموزش عالی آفاق که در مقطع دکتری1401 قبول شدند: 2 نفر

نام دانشگاه تعداد قبولی رشته های قبولی
دانشگاه ارومیه 1 نفر حشره شناسی
دانشگاه تبریز   1 نفر زیست سلولی و مولکولی