قدردانی و سپاس از حسن همکاری جناب آقای اسماعیلی


به پاس قدردانی و سپاس از حسن همکاری و خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه جناب آقای اسماعیلی در بخش انفورماتیک دانشگاه آفاق با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.

 

به پاس قدردانی و سپاس از حسن همکاری و خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه جناب آقای اسماعیلی در بخش انفورماتیک دانشگاه آفاق با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد. برای جنابعالی در تمام عرصه‎های زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی می‌نماییم.