مجوز مرکز آموزشی همکار اداره استاندارد توسط مرکز کارآفرینی، رشد و نوآوری دانشگاه آفاق ارومیه


طی جلسه‌ی ریاست محترم اداره استاندارد استان آذربایجان غربی مجوز مرکز آموزشی همکار اداره استاندارد را تایید نموده و بر همکاری های هر چه بیشتر دانشگاه آفاق در زمینه های تدوین و ترویج استاندارد، عارضه یابی صنایع، برگزاری دوره های آموزشی و بازرسی کالا تاکید نمودند.

 

طی جلسه‌ی ریاست محترم اداره استاندارد استان آذربایجان غربی مجوز مرکز آموزشی همکار اداره استاندارد را تایید نموده و بر همکاری های هر چه بیشتر دانشگاه آفاق در زمینه های تدوین و ترویج استاندارد، عارضه یابی صنایع، برگزاری دوره های آموزشی و بازرسی کالا تاکید نمودند. در پایان این جلسه مجوز رسمی مرکز آموزشی همکار با امضای ریاست اداره استاندارد به دانشگاه آفاق اعطا گردید. جناب آقای دکتر عبدزاده به عنوان مدیر مرکز آموزشی همکار استاندارد و آقای رضایی به عنوان کارشناس مرکز از طرف دانشگاه معرفی شدند.