مشاوره کارآفرینی

معرفی مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه

با توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشور و لزوم پرداختن دانشجویان و دانش­ آموختگان دانشگاهی به فعالیت­ های کارآفرینانه به جای جست و جوی اشتغال در سازمان­ های موجود، سیاست‌گذاران و برنامه ­ریزان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را  بر آن داشت که در اواخر سال ۱۳۷۹ طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه­ های کشور (کاراد) را تدوین نماید. مسئولیت اجرایی این طرح در دانشگاه آفاق به عهده معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گذاشته شد و این مرکز رسماً فعالیت خود را آغاز نموه است که در آن شرکت کنندگان هماهنگی های لازم را جهت انجام فعالیت­­ های آینده و همچنین بررسی و تصویب طرح ­ها و کارگاه ­های تقاضا شده می پردازند.

نتیجه این جلسات بررسی و تصویب طرح و کارگاه آموزشی در طول سال می باشد که بسیاری از آن ها تاکنون به انجام رسیده و گام­­­ های مؤثری در زمینه رشد تفکر کارآفرینی در دانشگاه آفاق برداشته شده است.

چشم انداز (آرمان) مرکز :

مرکز کارآفرینی دانشگاه آفاق مصمم است با برخورداری از تجربه و توان علمی اعضاء هیأت علمی و پتانسیل دانشجوئی، ساختار منعطف و فناوری کارآمد، یکی از مراکز سرآمد در منطقه در زمینه آموزش، ترویج و مشاوره کارآفرینی باشد، به گونه‌ای که دانش آموختگان دانشگاه آفاق کارآفرین بوده و در جهت توسعه فن‌آفرینی و اقتصاد دانش بنیان گام برداند.

شرح وظایف:

 • حمایت از کارگاه های کارآفرینی
 • برگزاری جلسات کارآفرینی
 • آموزش مدرسین دانشگاه
 • حمایت از طرح های پژوهشی کارآفرینی دانشجویی
 • همکاری با رسانه ها جهت تبلیغ و آموزش کارآفرینی
 • افزایش آگاهی دانشجویان در خصوص کارآفرینی
 • ارائه مشاوره در خصوص طرح کسب و کار
 • عقد تفاهم نامه با سازمان ها (همانند صنایع دستی) جهت حمایت از کارآفرینی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 • ساماندهی شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی
 • مشاوره دانشجویان و اعضای هیات علمی جهت تاسیس شرکتهای دانش بنیان