معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر عباس مکرم

معاون دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش 


 

  

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید

وظایف و مسئولیتهای معاونت فرهنگی و دانشجویی:

– نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، دانشجویی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه و برون سپاری خدمات رفاهی با رعایت پیامدهای فرهنگی و توجیهات اقتصادی

– تکریم دانشجویان، اعضاء هیأت علمی وکارمندان و تسهیل در خدمات رسانی به آنها

– برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی

– تعامل، هم اندیشی و همکاری با واحدهای درون و برون سازمانی دانشگاه با هدف تحقق اهداف کلان دانشگاه

– ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی ، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات مناسب با دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی

– برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه

– ایجاد ارتباط وهمکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری ، فرهنگی و انقلابی بــــــرای شکــــــوفایی بیشتــــر فعالیت های فکری ، فرهنگی و هنری

– نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزش های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاسهـای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی ، فکری ، سیاسی دانشگاهی و نظارت برآنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسـلامی و انقلابی

– ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی ، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی

– فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی ، سیاسی و فرهنگی جامعه

– تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان ، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری

– پیگیری و اجرای سیاستها و خط و مشی های ابلاغی از سوی وزارت متبوع، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم

– تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان در قالب تامین خوابگاه، تغذیه، بهداشت و درمان، بیمه و فعالیتهای ورزشی

– بررسی و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان و یا راهنمایی و ارجاع آن به بخشهای مرتبط

– نظارت بر حسن انجام امور واحدهای تابعه

– استفاده بهینه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین

– آموزش و فرهنگ سازی استفاده از امکانات حوزه فرهنگی و دانشجویی

– استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مجموعه جهت ارائه خدمات مناسب تر

– تهیه اطلاعات و آمار دقیق در حوزه واحدهای تابعه معاونت فرهنگی و دانشجویی طی دوره های مشخص کاری

 

 

.