معرفی رشته نقشه کشی عمومی- نقشه کشی و طراحی صنعتی

**معرفی رشته نقشه کشی عمومی- نقشه کشی و طراحی صنعتی**

تعریف و هدف:

هدف این برنامه، تربیت افرادی است که با آگاهی و شناخت مناسب از امکانات بخش تولید و قابلیت های آن بتواند با درکی صحیح از اصول طراحی مهندسی اجزاء مختلف ماشین آلات صنعتی با رعایت استانداردهای نقشه کشی فکر طراح را به زبان نقشه های صنعت جهت تفهیم برای ساخت و مونتاژ به کارگاه قسمت تولید ارائه نماید.

بنابر این افراد به راحتی می توانند به عنوان دستیار کارشناس بکار گرفته شده و همچنین با توجه به دروس گذرانده شده می توانند در سطوح پایین تر اقدام به طراحی پروژه های ساده بنمایند.

این افراد قابلیت کار در دفاتر فنی، نقشه کشی، نظارت و بازرسی و کنترل کیفی می باشند.

ضرورت و اهمیت:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در جهان و ضرورت خودکفایی در صنایع کشور نیاز مبرم صنایع در زمینه نقشه کشی صنعتی، اهمیت تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص بیش از بیش احساس می شود، بدیهی است اجرای برنامه و تربیت نیروی کارآمد در رشته مذکور می تواند گام موثری در امر پیشرفت، ساخت، تقویت و بهینه سازی تولیدات صنعتی گردد.

نقش و توانائی:

  • نقشه کشی و تهیه نقشه مکانیزم های مختلف مانند (قالب، قیدها، ماشین ها، قطعات مختلف صنعتی و…)
  • نقشه کشی صنعتی با استفاده از نرم افزارهای مختلف و پیشرفته
  • نقشه کشی تاسیسات ساختمانی و اسکلت های فلزی
  • کمک طراح قطعات صنعتی
  • نظارت و بازرسی و کنترل کیفی

مشاغل فارغ التحصیلان:

  • سرپرست دفتر نقشه کشی در دفاتر فنی و نقشه کشی (نقشه کشی نقشه های صنعتی، قالب ها، قیدها و …)
  • نقشه بردار صنعتی (مهندسی معکوس)
  • نقشه کش نقشه های تاسیسات ساختمانی و اسکلت های فلزی
  • بازرس و کنترلر در آزمایشگاه های اندازه گیری دقیق

دوره کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی- نقشه کشی و طراحی صنعتی
دروس عمومی 11 واحد
دروس پایه 8 واحد
دروس اصلی 19 واحد
دروس تخصصی 34 واحد
تعداد کل واحدها 72 واحد