معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

**معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر **

تعریف و هدف:

دوره آموزشی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر که در راستای آموزشهای علمی- کاربردی بلند مدت تدوین گردیده است فراگیرانی را تربیت میکند که با کسب مجموعه ای از علوم نظری و مهارتهای عملی بتوانند مشکلات موجود درخصوص به کارگیری و بهره برداری مناسب از فن آوری رایانه را در حوزه های مختلف کاری، با تصدی مشاغل و مسئولیتهای مرتبط مرتفع سازند.

ضرورت و اهمیت:

کاربرد فراوان رایانه در زمینه های مختلف کاری و مشاغل گوناگون و خصوصا دانش روزافزون به کارگیری این ابزار در حوزه اطلاع رسانی، تجارت الکترونیک، آموزش از راه دور و … سبب گردیده است، بحث توسعه و ارتقای فن آوری رایانه به عنوان یکی از محورهای مهم استراتژیک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح باشد بدیهی است در چنین حالتی ضرورت پرداختن تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در این حوزه بیش از بیش نمود پیدا می کند.

نقش و توانائی:

 • تجزیه و تحلیل مشکلات فنی و حرفه ای در حوزه نرم افزار کامپیوتر
 • نصب و راه اندازی شبکه های محلی و بهره گیری از امکانات شبکه
 • برنامه ریزی، تعمیر و نگهداری، نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و بانکهای اطلاعاتی
 • سازماندهی، برنامه ریزی و کنترل کار و ارتقاء دانش فنی
 • بهره گیری از امکانات internet و طراحی صفحات وب
 • تهیه دستورالعملهای حرفه ای و اجرایی موردنیاز
 • ارائه نظرات و روشهای مناسب توسعه درباره انتقال و تطبیق با تکنولوژی
 • آموزش دانش و مهارتها به افراد تحت سرپرستی و ارزشیابی آنها

مشاغل قایل احراز

 • راهبر مراکز کامپیوتری
 • سرپرست و راهبر سایتهای شبکه
 • طراح و برنامه نویس سیستم
 • سرپرست واحدهای فنی و پشتیبانی نرم افزار
 • کارشناس خدمات اطلاع رسانی و واحدهای مربوطه
 • سرپرست واحدهای خدمات آموزشی در حوزه نرم افزار
 • طراح و برنامه نویسی کاربردی و صنعتی

دوره کاردانی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
دروس عمومی 9 واحد
دروس پایه 8 واحد
دروس اصلی 20 واحد
دروس تخصصی اجباری 15 واحد
دروس تخصصی اختیاری 12 واحد
پروژه و کارآموزی 6 واحد
تعداد کل واحدها 70 واحد