مهلت دریافت کارت ورود به امتحانات ترم جاری تا تاریخ 26 خردادماه تمدید شد.


قابل توجه دانشجویان محترم

مهلت دریافت کارت ورود به امتحانات ترم جاری تا تاریخ 26 خردادماه تمدید شد.

جهت حضور در امتحانات پایان ترم به همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر ضروری می باشد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی