نشست با دبیران انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه


در نشستی که با دبیران انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه برگزار گردید در مورد هماهنگی های لازمه جهت برنامه های پیش رو برای دانشگاه بحث و تبادل نظر گردید

                 

>روابط عمومی دانشگاه آفاق

 

کانال تلگرام دانشگاه آفاق ارومیه👇🏻

 

Https://t.me/afaghuniversity

 

کانال سروش دانشگاه آفاق 👇🏻

 

https://splus.ir/urmia.afaghuniversity

 

وب سایت دانشگاه آفاق ارومیه👇🏻

 

http://afagh.ac.ir

 

آپارات دانشگاه آفاق ارومیه 👇🏻

 

https://aparat.com/afaghuniversity