نشست صمیمی اعضای شورای بسیج دانشجویی با مسئول بسیج اساتید دانشگاه


نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی خواهران و برادران بسیج دانشجویی دانشگاه آفاق با مسئول بسیج اساتید برگزار شد.

 

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی خواهران و برادران بسیج دانشجویی دانشگاه آفاق با مسئول بسیج اساتید دانشگاه. در این دیدار هر یک از حاضرین به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در مورد برنامه های آتی بسیج دانشجویی و نحوه اجرای آن در دانشگاه پرداختند. در این نشست جناب آقای دکتر محمدی مسئول بسیج اساتید دانشگاه آفاق به نقش و جایگاه بسیج دانشجویی در حل مسائل و مشکلات فرهنگی دانشگاه ها پرداختند و از دانشجویان و اساتید به عنوان دو بال یک پرنده جهت اعتلا و پیشرفت دانشگاه و به تبع آن پیشرفت جامعه نام بردند. این نشست به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آفاق در نمازخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار گردید.