همکاری مشترک دانشگاه آفاق و پارک علم و فناوری دانشگاه وان


دیدار اعضای هیئت رییسه دانشگاه آفاق با رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه وان در جهت بازدید از واحدهای فعال در مرکز توسعه انجام شد.

 

دیدار اعضای هیئت رییسه دانشگاه آفاق با رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه وان در جهت بازدید از واحدهای فعال در مرکز توسعه و پشتیبانی کسب و کارهای شهر وان صورت گرفت.