واگذاری کلیه خدمات آموزشی و دانشجویی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی _ غیردولتی زرینه ی خوی به آفاق


به استناد ابلاغیه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو مجوز فعالیت  موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی _ غیردولتی زرینه ی خوی بدینوسیله به استحضار کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان این موسسه می رساند با توجه به اعتماد مجدد وزارت علوم به پتانسیل بالای دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه ، کلیه خدمات آموزشی آن موسسه از تاریخ 01/06/1400 به موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی _ غیردولتی آفاق ارومیه انتقال یافته است. لذا کلیه دانشجویان میتوانند از تاریخ مذکور جهت پیگیری مسائل آموزشی به دانشگاه غیردولتی آفاق مراجعه نمایند. لازم به ذکر است موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی _ غیردولتی منحل شده نژند ارومیه نیز قبلا به دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه منتقل شده است. روابط عمومی دانشگاه آفاق