پذیرش دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد(ترم مهر ماه)


🌐دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه  در مقطع کارشناسی ارشد برای ترم مهرماه دانشجو می پذیرد. 🌍رشته های کارشناسی ارشد دایر در دانشگاه غیردولتی آفاق: حقوق خصوصی- مدیریت گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک-حسابداری- فقه و مبانی حقوق اسلامی-روانشناسی تربیتی- علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی- مهندسی معماری- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-علوم و مهندسی صنایع غذایی- گیاهپزشکی گرایش بیماری شناسی گیاهی- زیست شناسی سلولی و مولکولی ⏰جهت ثبت نام، انتخاب رشته و مشاوره رایگان هر چه سریعتر به  ساختمان اداری دانشگاه به آدرس بلوار شهید دستغیب، مافی، کوی اورژانس مراجعه فرمایید. ☎️شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۵۴۴۰۸-۰۴۴ ۰۴۴-۳۲۲۵۹۵۹۰ داخلی ۱۸