جلسه هماهنگی همایش تنوع زیستی


پنجمین جلسه شورای هماهنگی همایش بین المللی تنوع زیستی با حضور روسا و معاونین دانشگاه ها و سازمان ها برگزار شد.