پوشش خبر برگزاری همایش ملی پژوهشی دانشگاه آفاق در پایگاه اطلاع رسانی دولت


💠 پوشش خبر برگزاری همایش ملی پژوهشی دانشگاه آفاق در پایگاه اطلاع رسانی دولت https://dolat.ir/detail/446569 همایش نقش آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با مجوز isc که به صورت مشترک توسط دانشگاه آفاق؛ دفتر غیردولتی وزارت علوم و دانشگاه علم و فرهنگ ۲۲ خردادماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.