پیگیری انعقاد قرارداد با بیمارستان ارتش آذربایجان غربی و بازدید از آزمایشگاه مرکزی این بیمارستان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق، جلسه پیگیری انعقاد قرارداد دو جانبه با بیمارستان ارتش استان آذربایجان غربی با حضور هیئت رئیسه دانشگاه آفاق و مسئولین بیمارستان ارتش استان برگزار گردید.
  • در این‌ جلسه مسائل مربوط به قرارداد مشترک فی مابین بررسی و تصمیمات نهایی در این‌ موارد اتخاذ گردید.
 
  • پس از اتمام جلسه و در ادامه، هیئت رئیسه دانشگاه آفاق از آزمایشگاه مرکزی بیمارستان ارتش بازدید نمودند.
 
  • در این بازدید مقرر شد که شرایط کارورزی دانشجویان دانشگاه آفاق و برگزاری دوره‌های مهارتی بیمارستانی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب اطلاع رسانی گردد.
• روابط عمومی دانشگاه آفاق