کارشناس جذب و توسعه

 

آقای میثم حسن زاده

کارشناس جذب و توسعه مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه


 

 

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.