کارگاه تخصصی آشنائی با دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی


کارگاه تخصصی آشنائی با دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به دفتر انجمن مهندسی پزشکی در دانشکده کشاورزی مراجعه نموده یا با شماره 09306256989 تماس حاصل فرمائید. انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه آفاق