کانال اساتید دانشکده فنی و مهندسی در پیام رسان سروش

نام و نام خانوادگی لینک گروه
دکتر قادر احمدی ورود به کانال
مهندس مهدی حاجی بیگی ورود به کانال

دکتر ناصر ثبات ثانی ورود به کانال

دکتر مظفر عباس زاده ورود به کانال

مهندس مجتبی علیزاده ورود به کانال

مهندس ابراهیم ثمین شریفی ورود به کانال

مهندس عادل فتاحی ورود به کانال

مهندس لیدا امین آذر ورود به کانال

مهندس بهمن فتاحی ورود به کانال

مهندس عبدالرضا فتح اله زاده عطار ورود به کانال

مهندس جواد پویا منش ورود به کانال

مهندس رضا ولی پور ورود به کانال

مهندس بهنام صمدی ورود به کانال

مهندس زین العابدین زینال زاده ورود به کانال

مهندس حجت محمدی ثانی ورود به کانال

دکتر سجاد گلشن نواز ورود به کانال

دکتر فرزین اصغری ثنا ورود به کانال

مهندس میلاد باباخانی ورود به کانال

مهندس رویا عبداله زاده ورود به کانال

مهندس منیژه خوبهی ورود به کانال

دکتر وحید تلاوت ورود به کانال

دکتر رضا خواجه محمدلو ورود به کانال

مهندس پیمان حسینی فر ورود به کانال

مهندس صفر عباسی ورود به کانال

دکتر امینه بیرامی ورود به کانال

دکتر محسن حسن بابای نوزادیان ورود به کانال

مهندس شهرام علیزاده ورود به کانال

مهندس کریم مرادی ورود به کانال

مهندس نوراله گراییلی کرپی ورود به کانال

مهندس علی محمدی ورود به کانال

دکتر آراز هاشمی نژاد ورود به کانال

مهندس هاله احمدی ورود به کانال

دکتر محمد باقر صادقی آزاد ورود به کانال

مهندس حسن قاسمی ورود به کانال

مهندس بیژن عبدی ورود به کانال

مهندس نازلی غنی زاده ورود به کانال

مهندس علی زرگرزاده ورود به کانال

مهندس کمال سعیدی ورود به کانال

مهندس سپیده شریف خواجه پاشا ورود به کانال

مهندس سیروس اسدی ورود به کانال

مهندس مهتا محمدزاده بوستانچی ورود به کانال

مهندس سمیرا نبوی ورود به کانال

مهندس علیرضا کاری بناب ورود به کانال

مهندس نیلوفر خوش وقتی ورود به کانال

مهندس امیر ضیا صابونچی ورود به کانال

مهندس علیرضا محمدی ورود به کانال

مهندس نسیم قاسمی ورود به کانال

مهندس حسن پور(گروه برق) ورود به کانال

مهندس عزیزی(درس کاربرد کامپیوتر) ورود به کانال

آقای نوری(تربیت بدنی1) ورود به کانال

دکتر صادق محمدی خواه ورود به کانال

آقای حجت ا… سمائی ورود به کانال

آقای سید محسن رضوی ورود به کانال

آقای علی زمان زاده ورود به کانال

خانم لیلا صمدی ورود به کانال

خانم مهسا حسن زاده ورود به کانال

خانم نسیم موثقی ورود به کانال

دکتر رضا نوین ورود به کانال

دکتر مهدی جعفری ورود به کانال

آقای هاوری حداد ورود به کانال

دکتر رقیه کاظم زاده ورود به کانال

آقای فرهاد عبدزاده ورود به کانال

دکتر مریم باباپور ورود به کانال

خانم نگار احمدی ورود به کانال

خانم سونیا حسن دایی ورود به کانال

آقای حمزه علی شکوهی ورود به کانال

آقای نوری(تربیت بدنی1) ورود به کانال

مهندس علی صمدی ورود به کانال

مهندس بابک حسین زاده ورود به کانال

مهندس محمدرضا صدقی ورود به کانال

دکتر داریوش نظرپور ورود به کانال

دکتر امین بابازاده سنگر ورود به کانال

دکتر جواد شریف نژاد ورود به کانال

مهندس سعید رضائیان مرجانی ورود به کانال

مهندس هادی آدینه قهرمان ورود به کانال

مهندس علی عدل دوست ورود به کانال

مهندس بهزاد دودکانی ورود به کانال

مهندس علی اصغر تقی زاده ورود به کانال

مهندس افسانه طاعی ورود به کانال

مهندس  حامد چرخیان ورود به کانال

مهندس ابراهیم مظلومی ورود به کانال

مهندس محمد سلیمانی ورود به کانال

دکتر  سمیه غلام زاده ورود به کانال

خانم  سحر چای فروش ورود به کانال

خانم شادی مالک ورود به کانال

خانم دکتر صبا اسماعیلی ورود به کانال

آقای حسن لاهوتی ورود به کانال

دکتر اشرافیان ورود به کانال

خانم راضیه نوروزبخش ورود به کانال

آقای میلاد عابدی ورود به کانال

خانم غلامی ورود به کانال

آقای سید محسن رضوی ورود به کانال

دکتر نوشین هوشیار قهرمانلو ورود به کانال

خانم پریوش راعی گشت ورود به کانال

آقای رضا صادقی ورود به کانال

خانم شبنم مهرور ورود به کانال

آقای کاظم حسینی فر ورود به کانال

آقای ابراهیم قبله ای ورود به کانال

آقای حسن لاهوتی ورود به کانال

آقای حسین اسماعیل زاده ورود به کانال

آقای حمزه علی شکوهی ورود به کانال

آقای علی عظیمی ورود به کانال

خانم کوثر وحیدی ورود به کانال

خانم وحیده کواکبی ورود به کانال

دکتر ابراهیم عزیزی ورود به کانال

خانم ندا طایفه ورود به کانال

خانم صنم ذوالفقاریان ورود به کانال

دکتر حسن نظری ورود به کانال

دکتر موسی پیری ورود به کانال

دکتر مهران سلیمانی ورود به کانال

دکتر عیسی محمدی ورود به کانال

دکتر سپیده صحت ورود به کانال

دکتر بیتا دهقان ورود به کانال

دکتر سیامک جعفرزاده ورود به کانال

دکتر ابوالقاسم ولی زاده ورود به کانال

خانم  سحر چای فروش ورود به کانال

خانم شادی مالک ورود به کانال

خانم سمیرا جودی ورود به کانال

آقای  تورج بهرامی ورود به کانال

آقای فرزاد باهوش ورود به کانال

دکتر سعید حجازی فر ورود به کانال

دکتر مولود رضاپناه ورود به کانال

دکتر محسن امامویردی ورود به کانال

آقای امیر حاصلی ورود به کانال

آقای سعید رضا بیگی ورود به کانال

دکتر بهروز عثمانی ورود به کانال

آقای وحید آقازاده ورود به کانال

آقای حسن حمزه لی ورود به کانال

خانم لیلا بایبوردی ورود به کانال

دکتر فاطمه حق وردی زاده ورود به کانال

آقای رامین صادقی ورود به کانال

خانم ندا اقدسی ورود به کانال

دکتر کامران داوری نیکو ورود به کانال

دکتر سمیه قربانی ورود به کانال

خانم سهیلا صادقی ورود به کانال

دکتر علیرضا آقازاده ورود به کانال

آقای محسن عسکر اوغلی ورود به کانال

آقای احمد امینی ورود به کانال

خانم نیوشا قهرمانی افشار ورود به کانال

دکتر محدثه صفرخانی ورود به کانال

آقای محسن مرادی ورود به کانال

دکتر  مهدی قلی پور خانقاهی ورود به کانال

دکتر حسن پاشاپور ورود به کانال

دکتر حمید سرخوش ورود به کانال

خانم مهین حسن فامیان ورود به کانال

آقای سید جلیل درگاهی ورود به کانال

آقای عسگر دهقانی ورود به کانال

آقای حسن سطوت ورود به کانال

دکتر فرخنده دیسناد ورود به کانال

دکتر سمیه شاه حسینی ورود به کانال

آقای مارودین فرهادیان ورود به کانال

آقای دکتر حبیب ولی زاده دستجرد ورود به کانال

آقای فرهاد حسین پور ورود به کانال

خانم دکتر اختر احمدی ورود به کانال

نام و نام خانوادگی لینک گروه