جلسه تخصصی مشترک با معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی و معاونین دانشگاه آفاق