دیدار نوروزی ریاست با سرپرست بانک قرض الحسنه مهر ایران