×


دسته منو: ریاست


انتشار : اسفند ۲۳, ۱۴۰۲ ,چهارشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

روابط عمومی
سرکار خانم شاددلی   مسئول روابط   شرح وظایف روابط عمومی: تحلیل و تتشریح ارزش ها، ویژگی ها، دیدگاهها، برنامه ریزی های دانشگاه همکاری و مشارکت در تبلیغات عمومی در رابطه با مقولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه های دانشگاه به منظور تنظیم سیاست های خبری و تبلیغاتی فراهم آوردن زمینه تفاهم متقابل دانشجویان، اساتید و مسئولین ایجاد حسن رابطه...

انتشار : اسفند ۱۵, ۱۴۰۲ ,سه شنبه / توسط : مهدی شکاری

مسئول دفتر ریاست
  خانم پرستو خرازی   مسئول دفتر ریاست مؤسسه آموزش عالی آفاق     وظايف و اختیارات:  الف)اداره کارگزینی و رفاه انجام امورات مربوط به اداره امور استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، مرخصی، کارکنان تهیه و تنظیم آیین نامه­های لازم در خصوص حضور و غیاب، حق مسئولیتها، صدور ابلاغها، تشویق و تنبیه و... و ارائه به مدیریت متبوع. نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه­های استخدامی کارکنان و تهیه آمار پرسنلی. بررسی...

انتشار : اسفند ۱۵, ۱۴۰۲ ,سه شنبه / توسط : مهدی شکاری

رئیس موسسه
  دکتر حجت قلی زاده   رئیس  مؤسسه آموزش عالی آفاق   برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید           اين معاونت در حوزه آموزشي عهده دار فعاليت هايي مي باشد که اهم آن عبارتند از :       تهيه و تنظيم برنامه هاي سالانه و تقويم اجرايي فعاليت هاي حوزه آموزش و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه تهيه و پيشنهاد اصول اجرايي در مورد برنامه آموزشي...

انتشار : اسفند ۱۵, ۱۴۰۲ ,سه شنبه / توسط : مهدی شکاری