×


Tag: شرکت شهرکهای صنعتی

توسعه همکاری های مشترک با شرکت شهرک های صنعتی وکلینیک کسب وکار
عقد تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه با دانشگاه، شرکت شهرک های صنعتی و کلینیک کسب و کار و تعامل و همکاری های مشترک سه جانبه در حوزه های آموزشی، پژوهشی، مهارتی و اجتماعی، فرهنگ کار، خدماتی، …     روابط عمومی دانشگاه آفاق کانال تلگرام دانشگاه آفاق ارومیه Https://t.me/afaghuniversity کانال سروش دانشگاه آفاق  https://splus.ir/urmia.afaghuniversity وب سایت دانشگاه آفاق ارومیه http://afagh.ac.ir آپارات دانشگاه آفاق ارومیه  https://aparat.com/afaghuniversity      

انتشار : اردیبهشت ۹, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : روابط عمومی